קבע תור: 054-4504075

מעבר לטיפול פרטני בבעל החיים החולה, קיים צורך לנהל רפואת עדר במבט ברמת המשק. נושאי פוריות, הזנה, ממשק וחיסונים קשורים קשר הדוק לבריאות וביצועי העדר והפרטים אשר מרכיבים אותו. קיימת אפשרות לליווי מקצועי רציף של העדר.