קבע תור: 054-4504075

בדיקות הריון בצאן הן צורך חשוב לניהול פוריות העדר, ומכאן גם השפעתן על עתידו ורווחיותו. בדיקות ההריון מתבצעות באמצעות מכשיר אולטרסאונד ומאפשרות למגדל להביא את ביצועי הפוריות לרמה אופטימלית.